תודה לכל מי שמצא את הפרה הסגולה של מילקה
הזוכים היומיים קיבלו הודעה אישית על הזכייה
נתראה בפעילות הבאה